Μακεδονικό Μουσείο Συγχρονης Τέχνης

Μακεδονικό Μουσείο Συγχρονης Τέχνης